Home Sản phẩm DANH MỤC SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM

 

DANH MỤC SẢN PHẨM

 


STT

Mã hàng - NSX

Tên sản phẩm

ĐVT

Công dụng

1

VAC-S601-VIE

BCG

Liều

Vắc xin phòng bệnh Lao

2

VAC-S617-BEL

Engerix B

Lọ 1ml

Vắc xin phòng bệnh Viêm gan B

3

VAC-S616-BEL

Engerix B

Lọ 0,5 ml

4

VAC-S618-KOR

Hepavax gene TF

Lọ 1 ml

5

VAC-S620-CUB

Heberbiovac HB

Lọ 1 ml

6

VAC-S619-CUB

Heberbiovac HB

Lọ 0,5 ml

7

VAC-S666-VIE

r-Hbvax

Lọ 1ml

8

VAC-S638-KOR

Hepabig

Lọ 0,5 ml

Huyết thanh kháng Viêm gan B

9

VAC-S662-ITA

ImmunoHBs 180IU/ml

Hộp/1 lọ

10

VAC-S629-BEL

Rotarix

Hộp 1 liều

Vắc xin phòng bệnh tiêu chảy do Rotavirus

 

11

VAC-S661-USA

RotaTeq

Hộp 1 liều

12

VAC-S664-VIE

Rotavin M1

Hộp 1

l iều

13

VAC-S605-FRA

Pentaxim

Hộp 1 liều

Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu - Ho gà-Uốn ván-Bại liệt- Hib týp B

14

VAC-S606-BEL

Infanrix Hexa

Hộp 1 liều

Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - viêm gan B - Hib týp B

15

VAC-S609-CUB

Quimi Hib

Lọ 1 liều

Vắc xin phòng bệnh viêm phổi và viêm màng não mủ do Hib

16

VAC-S630-BEL

Fluarix

Hộp 1 liều

 

Vắc xin phòng bệnh Cúm mùa

 

17

VAC-S632-FRA

Vaxigryp 0,5ml

Hộp 1 liều

18

VAC-S632-FRA

Vaxigryp 0,25

Hộp 1 liều

19

VAC-663-NETH

Influvac

Hộp 1 liều

20

VAC-S611-USA

MMR

Hộp 1 liều

Vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella

 

21

VAC-S612-BEL

Priorix

Hộp 1 liều

22

VAC-S613-CZE

Trivivac

Liều

23

VAC-S614-BEL

Varilrix

Hộp 1 liều

Vắc xin phòng bệnh Thủy Đậu

24

VAC-S640-JAN

Okavax

Hộp 1 liều

25

VAC-S669-KOR

Varicella Vaccine GCC® inj

Lọ 0,5ml

26

VAC-S670-USA

Varivax

Lọ 0,5ml

27

VAC-S615-KOR

JEV-GCC

Liều

Vắc xin phòng bệnh Viêm não Nhật Bản B

28

VAC-S665-CHI

RS.JEV

Liều 0,5ml

29

VAC-S671-VIE

JEVAX

Liều 0,5ml

30

VAC-S622-FRA

Avaxim 80

Hộp 1 liều

Vắc xin phòng bệnh viêm gan A

31

VAC-S623-SWI

Epaxal

Hộp 1 liều

32

VAC-S665-VIE

Havax

Lọ 1ml

33

VAC-S624-BEL

Twinrix

Hộp 1 liều

Vắc xin phòng bệnh viêm gan A và viêm gan B

34

VAC-S625-FRA

Tetavax

Ống (1 liều)

Vắc xin phòng bệnh Uốn ván

35

VAC-S657-VIE

VAT

Liều

36

VAC-S673-VIE

Td

Liều/1 ống

Vắc xin phòng bệnh Uốn ván-Bạch Hầu

37

VAC-S626-FRA

Tetanea

Ống (1 liều)

Huyết Thanh kháng Uồn ván

38

VAC-S656-VIE

SAT

Liều

39

VAC-S627-FRA

Verorab(FRA)

Liều 0,5 ml

Vắc xin phòng bệnh Dại

 

40

VAC-S652-IDA

Abhayrab

Liều 0,5 ml

41

VAC-S628- FRA

Favirab

Lọ 5 ml

Huyết thanh kháng Dại

42

VAC-S651- VIE

SAR

Lọ 5 ml

43

VAC-S633-FRA

Meningo

Hộp 1 liều

Vắc xin phòng bệnh não mô cầu týp A và týp C

44

VAC-S668-CUB

VA-Mengoc-BC

Lọ 0,5ml

Vắc xin phòng bệnh não mô cầu týp B và týp C

45

VAC-S634-FRA

Pneumo 23

Hộp 1 liều

Vắc xin phòng bệnh viêm phổi do phế cầu khuẩn

46

VAC-S672-BEL

Synflorix

Liều 0,5ml

47

VAC-S635-FRA

Typhim Vi

Hộp 1 liều

Vắc xin phòng bệnh Thương hàn

48

VAC-S636-USA

Gardasil Inj

Hộp 1 liều

Vắc xin phòng bệnh Ung thư cổ tử cung

 

49

VAC-S650-BEL

Cevarix

Hộp 1 liều

50

VAC-S653-VIE

 

MVVac

 

Liều

 

Vắc xin phòng bệnh Sởi

51

VAC-S655-CZE

Pavivac

Ống

Vaccine phòng bệnh quai bị

52

VAC-S655-IDA

Rubella đơn

Liều

Vắc xin phòng bệnh virus Rubella

53

VAC-S667-VIE

m-ORCVAX

Liều 1,5ml

Vắc xin tả uống

Đối tác